• pl
  • gb

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości na temat Slim Express wpisz kod z obrazka oraz adres email i kliknij zapisz się

Szukaj

Jeżeli szukasz więcej informacji na temat Slim Express skorzystaj z naszej wyszukiwarki wpisz szukane słowo lub frazę
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Nazwa Projektu: Wzrost konkurencyjności Slim Express Sp. z o.o. w woj. lubuskim dzięki wprowadzeniu innowacyjnej technologii w odchudzaniu. Beneficjent: Slim Express Sp. z o.o. Wartość projektu: 2 214 000,00 PLN Wartość dofinansowania: 900 000, 00 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Informacje źródłowe na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 2013 znajdują się na stronie http://www.lrpo.lubuskie.pl
Projekt inwestycyjny pt. "Wdrożenie kompleksowego programu walki z otyłością na bazie innowacyjnych technologii." zakwalifikowany do dofinansowania w ramach umowy nr UDA- RPWM.01.01.07-28-019/14-00 w zakresie Działania 1.1 "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Inwestycyjne przedsięwzięcie pt. "Metamorfoza Slim Express" na podstawie umowy pożyczki nr UUP-POIG.03.00.02-14-087/14-00 w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji
Projekt inwestycyjny pt. "Wprowadzenie innowacyjnej metody walki z otyłością z wykorzystaniem termolasera multidiodowego z limfostymulatorem zintegrowanej systemem ICT w Slim Express Sp. z o. o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
Copyright © SLIM EXPRESS 2015

Wyłącznym importerem lasera multidiodowego z limfostymulatorem jest www.go4beauty.pl. Spółka Slim Express posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Termolaser multidiodowy z limfostymulatorem posiada certyfikaty CE, TUV. Urządzenie otrzymało opinię o innowacyjności wydaną przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższą Szkołę Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.