Slim-Express.pl

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Slim Express Sp. z o.o. w woj. lubuskim dzięki wprowadzeniu innowacyjnej technologii w odchudzaniu. Nazwa Beneficjenta: Slim Express Sp. z o. o. Termin realizacji: sierpień 2013 – lipiec 2014. Metamorfoza Slim Express to pierwsza tego typu inicjatywa o zasięgu międzynarodowym polegająca na stworzeniu uniwersalnej, nowoczesnej oferty w zakresie wyszczuplania sylwetki opartej na kompleksowym podejściu do redukcji tkanki tłuszczowej oraz tworzeniu programu promującego zdrowy styl życia. Projekt zakłada uruchomienie 9 boksów Slim Express Point przeznaczonych do świadczenia usług redukcji tkanki tłuszczowej z wykorzystaniem termolasera multidiodowego z limfostymulatorem. Wartość projektu: 2 214 000,00,00 PLN. Wartość dofinansowania: 900 000,00 PLN. Fundusze Europejskie dal rozwoju Lubuskiego. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.lubelskie.pl/

Nazwa Beneficjenta: Slim Express Sp. z o. o. Termin realizacji: lipiec 2014 – czerwiec 2015. Metamorfoza Slim Express to pierwsza tego typu inicjatywa o zasięgu międzynarodowym polegająca na stworzeniu uniwersalnej, nowoczesnej oferty w zakresie wyszczuplania sylwetki opartej na kompleksowym podejściu do redukcji tkanki tłuszczowej oraz tworzeniu programu promującego zdrowy styl życia. Projekt zakłada uruchomienie 4 boksów Slim Express Point przeznaczonych do świadczenia usług redukcji tkanki tłuszczowej z wykorzystaniem termolasera multidiodowego z limfostymulatorem, suplemetacji diety oraz doradztwa dietetycznego. Wartość projektu: 1 061 490,00,00 PLN. Wartość dofinansowania: 381 000,00 PLN. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa. Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/

Nazwa Beneficjenta: Slim Express Sp. z o. o. Termin realizacji: lipiec 2014 – marzec 2015 Metamorfoza Slim Express to pierwsza tego typu inicjatywa o zasięgu międzynarodowym polegająca na stworzeniu uniwersalnej, nowoczesnej oferty w zakresie wyszczuplania sylwetki opartej na kompleksowym podejściu do redukcji tkanki tłuszczowej oraz tworzeniu programu promującego zdrowy styl życia. Projekt zakłada uruchomienie 17 boksów Slim Express Point przeznaczonych do świadczenia usług redukcji takanki tłuszczowej z wykorzystaniem termolasera multidiodowego z limfostymulatorem, suplemetacji diety oraz doradztwa dietetycznego. Wartość projektu: 3 586 500,00 PLN. Wartość pożyczki: 1 793 250,00 PLN. Ekwiwalent dotacji brutto: 359 407,73 PLN. Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.parp.gov.pl

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjnej metody walki z otyłością z wykorzystaniem termolasera multidiodowego z limfostymulatorem zintegrowanej systemem ICT w Slim Express Sp z o. o. Nazwa Beneficjenta: Slim Express Sp. z o. o. Termin realizacji: kwiecień 2014 – grudzień 2014. Metamorfoza Slim Express to pierwsza tego typu inicjatywa o zasięgu międzynarodowym polegająca na stworzeniu uniwersalnej, nowoczesnej oferty w zakresie wyszczuplania sylwetki opartej na kompleksowym podejściu do redukcji tkanki tłuszczowej oraz tworzeniu programu promującego zdrowy styl życia. Projekt zakłada uruchomienie 4 boksów Slim Express Point przeznaczonych do świadczenia usług redukcji tkanki tłuszczowej z wykorzystaniem termolasera multidiodowego z limfostymulatorem, suplemetacji diety, doradztwa dietetycznego oraz sytemu ICT. Wartość projektu: 1 092 855,00 PLN. Wartość dofinansowania: 420 000,00 PLN. Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Państwa. Informacje źródłowe na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/